Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam72
Toplam Ziyaret3104093
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim

YATIRIM PROJELERİ

Bir yatırım projesinin dört aşaması vardır. Bunlar

  1. Fizibilite çalışmaları
  2. Projelendirme
  3. İmalat ve yerine montaj
  4. Devreye alma

 FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

Bir projenin gerçekleşebilmesi için herşeyden önce projenin fizible olması gerekir. Yani projeyi talep edenlerin projenin finansmanını sağlamaya razı olmaları için elde edilecek sonucun yarar veya kar getireceğinin ortaya çıkarılması gerekir. Bunun için fizibilite yapılır.

Fizibilite çalışmasının iki aşaması vardır. Birinci aşamada projenin mali boyutunun belirlenmesi, tesisin yerinin belirlenmesi, uygulanacak teknolojilerin araştırılması gerçekleştirilir ve tüm süreçler için iş akış diyagramları ve iş programları yapılır, projenin ne zaman devreye alınabileceği tespit edilir.

İkinci aşamada ise pazar araştırmaları yapılır, finans yöntemleri belirlenir ve projenin karlılığı irdelenir. Bazen bir projenin uygulanması için illa karlı olması beklenmez. Eğer proje diğer tesislerin ekonomik varlığının devamı için gerek bir şart ise, veya iş güvenliği, işçi sağlığı veya çevrenin korunması için gerekli ise bu durumlarda karlılık aranmaz. Bu duruma gereklilik denir.

Gereklilik  şartları hariç bir projenin fizibil olması için en fazla 5 yılda yapılan yatırım miktarının geri kazanılması gerekir. Bu süre ne kadar kısa ise projenin fizibilitesi o kadar yüksek kabul edilir.

Fizibilite aşamasında mühendisliğin tüm disiplinleri görev alır (Makina, inşaat, elektrik Elektronik, Endüstri vs). 

Yapılacak yatırım ihale yöntemi ile yapılacak ise ilk önce teknik şartnameler hazırlanır. İhaleye katılacak firmaların yeterlilikleri incelenir ve ihaleye çıkılır.

Belirlenen süre içinde ihale dosyaları toplanarak teknik yönden ve maliyet yönünden değerlendirilmeleri yapılarak belli bir firma veya firmalar seçilir.

Bundan sonraki aşamda müteahitin imalatları ve yerine montajı takip edilerek kalite kontrolleri yapılır, hakedişleri çıkarılır.

Son aşamada ise test çalışmaları ve devreye alma çalımaları gerçekleştirilir.

Projeler yatırımı yapan firma tarafından tamamı veya bir kısmı yapılacaksa firmanın kendi proje grupları devreye girer.

PROJELENDİRME

Projelendirmenin 4 aşaması vardır. Bunlar;

  1. Sunuş projeleri (PROPOSALS)
  2. Ön projeler (PRELİMINARY)
  3. İmalat projeleri (FOR CONSTRUCTION)
  4. Yerinde yapılan değişikliklerin projelere işlenmesi   (AS BUILTS)

   
İHTİYAÇ DUYULAN PROJE VE HAZIRLANAN ŞARTNAME


PATRONUN İSTEDİĞİ

 MİMARLIĞIN TARİF ETTİĞİ VE ÇİZEREK VERDİĞİ PROJE


PATRONUN KIZARAK ÖNERDİĞİ ÇÖZÜM


MÜTEAHİTİN YAPTIĞI


KONTROL MÜHENDİSİNİN
İKAZI İLE   DÜZELTİLMİŞ DURUM

SUNUŞ PROJELERİ (PROPOSALS)
Sunuş projeleri fizibilite çalışmaları ile birlikte başlar. Yapılacak proje konusunda karar verilebilmesi için önce projenin esaslarını anlatan bir çalışma,yerleşim planı, akış şeması vs. yönetim kurulu, patron veya müşteriye sunulur.

ÖN PROJELER (PRELİMINARY)
Fizibilite tamamlanıp yatırımın başlaması kararı alındıktan sonra daha detaylı olarak hazırlanan yerleşim planları, genel görünüşler, montaj resimleri özellikle işletmenin (kullanıcıların) görüşlerine sunulur.

İMALAT PROJELERİ (FOR CONSTRUCTION)
Yapılan ön projeler ilgili tüm birimlerin görüş ve tavsiyeleri alınarak geliştirildikten sonra detaylı imalat projelerinin yapılmasına geçilir. İmalat projeleri tamamlandıktan sonra imalat sırasında farkedilen hataların veya önerilen değişikliklerin projelere uygulanmasından ötürü farklılaşan projelere revizyon numaraları verilerek projelere işlenir.

YERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN PROJELERE İŞLENMESİ (AS BUILTS)
İmalatlar tamamlanıp ekipmanların yerine montajı sırasında veya sonrasında projelerden farklı olarak yerinde yapılan uygulamaların belirtildiği projeler AS BUILTS olarak arşive girer.

ANA SAYFAYA GERİ DÖN